Zasady Ochrony Prywatności: Data wersji: 1 marca 2021 r.

 1. Wprowadzenie

  Prosimy o poświęcenie kilku minut na uważne zapoznanie się z niniejszymi Zasadami Ochrony Prywatności. Zastrzegamy sobie prawo do dokonywania zmian niniejszych Zasad Ochrony Prywatności w momencie udostępnienia uaktualnionych wersji Produktów lub nowych Produktów. W razie dokonania zmiany poprosimy Cię o potwierdzenie znajomości i zrozumienia uaktualnionych Zasad Ochrony Prywatności przed pierwszym użyciem uaktualnionej wersji Produktu lub nowego Produktu.

  W niniejszych Zasadach Ochrony Prywatności stosujemy pewne zdefiniowane pojęcia, pisane z wielkich liter. Pojęcia te mają znaczenie nadane im w naszym Regulaminie, który stanowi część zawartej przez nas Umowy z Tobą. Z Regulaminem możesz zapoznać się tutaj, a ponadto powinieneś zapoznać się z wszelkimi Szczególnymi Warunkami Oferty stanowiącymi część naszej Umowy.

  Administrator Danych. Administratorem Danych jest Syngenta Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Szamocka 8, 01-748 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000017224, NIP 5222548445, wysokość kapitału zakładowego 22.264.000,00 złotych, określana jako „Syngenta”, „my”, „nas”, „nasze” i formami pokrewnymi.

  Dane kontaktowe. Możesz skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem dataprivacy.pl@syngenta.com lub listownie pod adresem siedziby Syngenty podanym powyżej.

  Zakres. Niniejsze Zasady Ochrony Prywatności mają zastosowanie do danych osobowych przetwarzanych w związku z korzystaniem przez Ciebie z Produktów. Dane osobowe są to dane, które dotyczą Ciebie jako osoby fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania.

  Produkty są dostarczane wyłącznie klientom biznesowym, na podstawie naszej Umowy. Dlatego Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez nas w przypadkach, w których masz prawo korzystać z Produktu w imieniu podmiotu prowadzącego produkcję rolną (odbiorców końcowych produktów Syngenta, z wyłączeniem konsumentów), zwanego dalej Przedsiębiorstwem (więcej informacji znajdziesz w naszym Regulaminie).

 2. Przetwarzanie danych osobowych:

  Syngenta jest ‘administratorem danych’ w przypadkach, w których zbieramy i wykorzystujemy Twoje dane osobowe do naszych własnych celów, w sposób określony w poniższej tabeli. Jednak to Przedsiębiorstwo jest administratorem danych (a Syngenta jest podmiotem przetwarzającym) w stosunku do innych działań stanowiących przetwarzanie danych.

  Syngenta jako podmiot przetwarzający. Pamiętaj, że gdy używasz Produktu jako upoważniony użytkownik działający na rzecz Przedsiębiorstwa, w przypadku wszelkich danych osobowych, które wysyłasz używając Produktów (w tym jako część Twoich Danych Wejściowych), właściwym administratorem danych jest Przedsiębiorstwo. My jesteśmy podmiotem przetwarzającym dane, gdy to my używamy przesłanych przez Ciebie danych osobowych do świadczenia usługi, np. przekazywania Przedsiębiorstwu wskazówek wspomagających podejmowanie decyzji agronomicznych lub innych Wyników.

  Przykładowo, Produkt może umożliwiać Ci wprowadzanie informacji o Twoim położeniu lub obserwacji poczynionych w terenie czy też wysyłać obrazy. Ponadto Produkt może mieć funkcję GPS, która w trakcie korzystania z Produktu może śledzić położenie urządzenia. Wykorzystujemy wszystkie te informacje jako podmiot przetwarzający w celu świadczenia usług oferowanych przez Produkt oraz do wytwarzania Wyników dla Przedsiębiorstwa (naszego „klienta”). Prosimy o zapoznanie się z zasadami ochrony prywatności Przedsiębiorstwa (administratora danych) w celu uzyskania dalszych informacji o przetwarzaniu danych, w tym o przysługujących Ci prawach.

  Działania realizowane przez Syngentę jako administratora danych
  Rodzaj danych osobowych Cele Podstawa prawna
  Twoje imię i nazwisko, adres e-mail, nazwa przedsiębiorstwa, opis funkcji (plantator, agronom, doradca), adres firmowy, numer telefonu, hasło do Twojego Konta. Te dane osobowe wykorzystujemy do zarejestrowania, utworzenia i prowadzenia Twojego Konta oraz do dostarczania Produktów. Gdy umowę z nami zawierasz jako osoba fizyczna, np. prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, podstawą prawną jest wykonanie umowy.

  Jeżeli umowę z nami zawiera Twoja spółka lub inna jednostka organizacyjna, a Ty jesteś osobą kontaktową - podstawę prawną stanowi nasz prawnie uzasadniony interes związany z weryfikacją Twojej przynależności do spółki lub innej jednostki organizacyjnej oraz tworzeniem i prowadzeniem kont.
  Twoje imię i nazwisko, adres e-mail, nazwa przedsiębiorstwa, opis funkcji (plantator, agronon, doradca), adres firmowy i numer telefonu. Te dane osobowe wykorzystujemy do komunikowania się z Tobą za pomocą poczty elektronicznej, wiadomości tekstowych lub powiadomień w aplikacji, aby przekazywać informacje o aktualizacjach Produktów lub inne ważne wiadomości dotyczące działania usług. Nasze prawnie uzasadnione interesy związane z informowaniem Cię o sprawach istotnych dla korzystania przez Ciebie z Produktów.
  Twoje imię i nazwisko, adres e-mail, nazwa przedsiębiorstwa, opis funkcji (plantator, agronom, doradca), adres firmowy, numer telefonu, hasło do Twojego Konta. Te dane osobowe wykorzystujemy do świadczenia usług w zakresie wsparcia technicznego i wsparcia klienta. Gdy umowę z nami zawierasz jako osoba fizyczna, np. prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, podstawą prawną jest wykonanie umowy (a w szczególności udzielanie odpowiedzi na Twoje pytania i rozwiązywanie Twoich problemów).

  Jeżeli umowę z nami zawiera Twoja spółka lub inna jednostka organizacyjna, podstawę prawną stanowi nasz prawnie uzasadniony interes związany udzielaniem odpowiedzi na pytania i rozwiązywaniem problemów dla naszych użytkowników.
  Twoje imię i nazwisko, adres e-mail, nazwa przedsiębiorstwa, opis funkcji (plantator, agronom, doradca), adres firmowy i numer telefonu. Te dane osobowe wykorzystujemy do wysyłania Ci ankiet badających poziom zadowolenia użytkowników oraz próśb o informacje o Produktach. Nasze prawnie uzasadnione interesy związane z ulepszaniem Produktów dla Ciebie i dla przyszłych użytkowników.
  Jeżeli korzystasz z Produktu będącego aplikacją mobilną, data i godzina uzyskania dostępu przez aplikację zainstalowaną na Twoim urządzeniu do naszych serwerów oraz jakie informacje i pliki zostały pobrane do aplikacji. Te informacje wykorzystujemy do obsługi aplikacji, do analiz statystycznych korzystania z tych aplikacji w celu ulepszania ich funkcjonalności, w celu poznania sposobów korzystania z aplikacji oraz udzielania odpowiedzi na pytania dotyczące ich używania oraz do celów bezpieczeństwa.

  Deweloper Twojego mobilnego systemu operacyjnego (np. Apple lub Google) również może zbierać dane dotyczące korzystania z aplikacji. W celu uzyskania dalszych informacji zapoznaj się z jego regulaminami i politykami prywatności.
  Nasz prawnie uzasadniony interes: (i) zrozumienie, w jaki sposób są używane nasze aplikacje w celu ich ulepszania oraz (ii) identyfikacja i zwalczanie zagrożeń dla bezpieczeństwa naszych aplikacji i naszych użytkowników.
  Jeżeli w związku z Produktem korzystasz z usługi online, zbierane będą następujące dane: rodzaj komputera (Windows czy Macintosh), nazwa i wersja systemu operacyjnego, język, rodzaj i wersja przeglądarki internetowej oraz nazwa i wersja usług online, z których korzystasz, adres IP, odwiedzane strony, godzina wejścia na stronę i spędzony na niej czas. Te informacje wykorzystujemy do dostarczania Produktów naszym użytkownikom, dla zapewnienia ich prawidłowego działania, do obliczania poziomu wykorzystania, aby wspomóc diagnozowanie problemów z serwerami, do celów analizy statystycznej korzystania z usług online oraz do celów bezpieczeństwa. Nasz prawnie uzasadniony interes: (i) zrozumienie, w jaki sposób są używane nasze usługi online w celu ich ulepszania oraz (ii) identyfikacja i zwalczanie zagrożeń dla bezpieczeństwa naszych usług online i naszych użytkowników.
  Informacje kontaktowe oraz informacje o tym, w jaki sposób korzystasz z naszych Produktów. Profilowanie klientów i marketing – będziemy przetwarzać te dane (i inne informacje, które nam przekażesz korzystając z innych produktów lub usług Syngenty), aby zrozumieć, jak korzystasz z Produktów i jakie masz potrzeby związane z działalnością rolniczą. Możemy kontaktować się z Tobą (jako przedstawicielem Twojego Przedsiębiorstwa) w celu przekazania istotnych informacji o innych produktach i usługach Syngenty, które, w naszej ocenie, mogą zainteresować Twoje Przedsiębiorstwo. W przypadku, gdy obowiązujące prawo tego wymaga, uzyskamy Twoją zgodę do celów marketingowych, a w każdym przypadku możesz w dowolnym czasie zatrzymać działania z zakresu marketingu bezpośredniego kontaktując się z nami w sposób wskazany poniżej lub korzystając z linku rezygnacji zawartego w naszych mailach. Nasz prawnie uzasadniony interes to marketing naszych produktów i usług.

  Zgoda, jeżeli prawo tego wymaga do celów marketingu bezpośredniego.
  Identyfikatory wskazujące nazwę, adres e-mail i urządzenie, rodzaj komputera (Windows czy Macintosh), nazwa i wersja systemu operacyjnego, język, rodzaj i wersja przeglądarki internetowej oraz nazwa i wersja usług online, z których korzystasz, adres IP, odwiedzane strony, godzina wejścia na stronę i spędzony na niej czas. Korzystamy z plików cookie i innych podobnych technologii w celu zbierania informacji oraz wspierania pewnych funkcji naszych Produktów.

  Te informacje wykorzystujemy do dostarczania Produktów (w tym aplikacji mobilnych) naszym użytkownikom, do obsługi, w celu zapewnienia prawidłowego działania Produktów, do obliczania poziomu wykorzystania, do celów analiz statystycznych wykorzystania naszych Produktów i usług online w celu ulepszania ich funkcjonalności, aby wspomagać diagnozowanie problemów z serwerami, w celu zrozumienia sposobu korzystania z naszych Produktów, do udzielania odpowiedzi na pytania dotyczące ich używania oraz do celów bezpieczeństwa.
  Podstawę prawną działań w zakresie przetwarzania związanych z niezbędnymi plikami cookie jest nasz prawnie uzasadniony interes związany z dostarczaniem naszych Produktów naszym użytkownikom.

  Podstawą prawną przetwarzania związanego z pozostałymi plikami cookie jest Twoja zgoda.

  Podanie powyższych danych jest dobrowolne, jednak bez ich podania Syngenta nie będzie mogła realizować celów określonych w powyższej tabeli.

  Nie będziesz podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i która wywoła wobec Ciebie skutki prawne lub w podobny sposób istotnie wpłynie na Twoją sytuację.

 3. W jaki sposób Syngenta udostępnia dane osobowe?

  Usługodawcy i partnerzy: Dane osobowe udostępniamy współpracującym z nami firmom i organizacjom do celów określonych powyżej.

  Te strony trzecie są zobowiązane umową do używania udostępnianych przez nas danych osobowych wyłącznie do określonych przez nas celów oraz do stosowania komercyjnie racjonalnych środków w celu ochrony poufności i bezpieczeństwa Twoich danych osobowych.

  Administrator zleca wykonanie poszczególnych usług i zadań wyselekcjonowanym usługodawcom mającym siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (państwa trzecie), w szczególności dostawcom usług IT oraz zintegrowanego outsourcingu. Z uwagi na powyższe Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy. W przypadku, gdy przekazanie Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy będzie niezbędne, to nastąpi ono na podstawie prawnej zawartej w RODO.

  Więcej informacji o standardowych klauzulach umownych znajdziesz tutaj: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-di...

  Przekazywanie danych wewnątrz grupy Syngenta: Nasza spółka dominująca, tj. Syngenta Crop Protection AG, jest spółką szwajcarską z siedzibą w Bazylei, Szwajcaria („Spółka Dominująca Syngenta”). Spółka Dominująca Syngenta zawarła Umowy w sprawie Wewnątrzgrupowego Przekazywania Danych [Intragroup Data Transfer Agreements (IDTA)] z wieloma swoimi podmiotami zależnymi (Sieć PD (przetwarzania danych) Syngenty), w tym z nami, aby umożliwić efektywne przekazywanie i przetwarzanie danych osobowych. Korzystamy z serwerów sieciowych oraz przechowujemy i w inny sposób przetwarzamy dane osobowe w Sieci PD Syngenty w krajach należących do EOG, a także państwach spoza EOG, w tym np. w Szwajcarii.

  Przekazywanie stronom trzecim: Dane osobowe przekazujemy lub udostępniamy w inny sposób usługodawcom, którzy przetwarzają Twoje dane osobowe na podstawie naszych instrukcji, aby pomagać nam dostarczać usługi oferowane w ramach naszych Produktów oraz realizować cele wskazane w pkt 2. powyżej. Tymi usługodawcami są miedzy innymi (ale nie wyłącznie):

  Amazon Web Services, Inc (AWS), 410 Terry Avenue North, Seattle, WA 98109-5210, USA – dostawca usług hostingowych w USA dla platformy zapewniającej hosting naszych Produktów. Odpowiednie stosowane zabezpieczania to standardowe klauzule ochrony przekazywanych danych zatwierdzone przez Komisję Europejską dla przekazywania danych poza EOG. Więcej informacji znajdziesz tutaj: https://aws.amazon.com/compliance/gdpr-center/ .

  Amplitude Inc., 631 Howard St., Floor 5, San Francisco, CA 94105, USA – dostawca usług w zakresie analizy wykorzystania na podstawie danych dotyczących urządzeń przetwarzających (model urządzenia, wersja systemu operacyjnego, kraj i region) w USA. Odpowiednie stosowane zabezpieczania to standardowe klauzule ochrony przekazywanych danych zatwierdzone przez Komisję Europejską dla przekazywania danych poza EOG. Więcej informacji znajdziesz tutaj: https://amplitude.com/blog/data-minimization .

  Sentry, Functional Software Inc., 132 Hawthorne St. San Francisco, CA 94107, USA – dostawca usług w zakresie analizy wykorzystania na podstawie danych dotyczących urządzeń przetwarzających (model urządzenia, wersja systemu operacyjnego, kraj i region) w USA. Więcej informacji znajdziesz tutaj: https://sentry.io/legal/dpa/1.0.0/ .

  Smartlook.com, s.r.o., nr identyfikacyjny: 095 08 830, siedziba przy: Šumavská 524/31, Veveří, 602 00 Brno, Republika Czeska. Smartlook dostarcza jakościowe usługi analityczne dotyczące stron internetowych i aplikacji mobilnych oraz serwis z różnymi modułami obejmującymi, między innymi, rejestrację odwiedzających (odtwarzanie przez użytkownika), automatyczne śledzenie zdarzeń, lejki konwersji (conversion funnels) oraz heatmapy dla stron internetowych. Dane są przechowywane w UE. Więcej informacji znajdziesz tutaj: Terms of Service | Smartlook Help Center .

  Google Ireland Limited, spółka utworzona i działająca na podstawie prawa irlandzkiego (numer wpisu do rejestru: 368047), Gordon House, Barrow Street - Dublin 4, Irlandia. Korzystamy z Firebase do śledzenia, określania priorytetów i rozwiązywania problemów ze stabilnością, które oddziałują na jakość aplikacji, urządzenia zbierające i dane dotyczące aplikacji, w celu ulepszania usługi udostępnianej użytkownikowi. Więcej informacji znajdziesz tutaj: Crashlytics and App Distribution Data Processing and Security Terms (google.com) .

  Przekazywanie danych przedsiębiorcom. Twoje dane osobowe mogą być przekazywane przedsiębiorcy, który nabywa lub rozważa nabycie akcji lub aktywów Syngenty, Spółki Dominującej Syngenta lub jednego z jej podmiotów powiązanych lub jednego z naszych przedsiębiorstw lub inwestuje w taki podmiot (lub doradcom, kredytodawcom lub biegłym rewidentom tego przedsiębiorcy), przykładowo na skutek sprzedaży, połączenia, reorganizacji lub likwidacji. Podstawę prawną tego przetwarzania danych stanowi to, że mamy prawnie uzasadniony interes, aby móc sprzedawać lub nabywać inwestycje w związku z naszą działalnością. Jeżeli dojdzie do takiego przekazania, przedsiębiorca nabywający będzie nadal używał Twoich danych osobowych na warunkach określonych w niniejszych Zasadach Ochrony Prywatności oraz zgodnie z preferencjami ochrony prywatności wskazanymi nam przez Ciebie.

  Zgodność z prawem oraz ochrona naszych praw i praw innych podmiotów. Możemy ujawnić dane osobowe, gdy jest to konieczne w celu zachowania zgodności z prawem, nakazem sądowym, żądaniem organu nadzorczego lub wezwaniem do stawiennictwa.

  Możemy również ujawniać dane osobowe w celu zapobieżenia lub zbadania możliwego przestępstwa, np. oszustwa lub kradzieży tożsamości (w którym to przypadku podstawę prawną stanowi prawnie uzasadniony interes polegający na ochronie nas przed przestępczością oraz egzekwowanie lub obrona naszych praw); egzekwowania lub stosowania naszych internetowych warunków korzystania lub innej relacji umownej z Tobą (w którym to przypadku podstawę prawną stanowi to, że jest to konieczne dla wykonania umowy z Tobą (jeżeli zawarliśmy umowę z Tobą jako jednoosobową działalnością gospodarczą)) albo gdy z innych przyczyn jest to w naszym prawnie uzasadnionym interesie; albo w celu ochrony naszych praw lub mienia albo praw, mienia lub bezpieczeństwa naszych użytkowników lub innych osób (w którym to przypadku podstawę prawną stanowi to, że leży to w naszym prawnie uzasadnionym interesie).

 4. Jak możesz korzystać ze swoich praw w związku z Twoimi danymi osobowymi?

  Dokładamy wszelkich starań, by zachować wysoki poziom przejrzystości sposobu przetwarzania danych. Jeśli chodzi o przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych opisane w niniejszych Zasadach Ochrony Prywatności, masz następujące prawa:

  1. do potwierdzenia, że Syngenta przetwarza Twoje dane osobowe, do dostępu do swoich danych osobowych w naszym posiadaniu lub do otrzymania ich kopii;
  2. do żądania od nas sprostowania lub uaktualnienia nieprawidłowych danych osobowych lub uzupełnienia niekompletnych danych osobowych;
  3. do żądania od nas usunięcia Twoich danych osobowych;
  4. do ograniczenia przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych
  5. do żądania od nas przekazania Twoich pewnych danych osobowych Tobie lub przekazania ich lub nakazania ich przekazania innemu administratorowi danych (przenoszenie danych); oraz
  6. do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu. Jeżeli uznamy Twój sprzeciw, wówczas, z zastrzeżeniem innych prawnie uzasadnionych interesów, które możemy mieć (np. w kontekście roszczeń zgłoszonych przeciwko nam lub nam zagrażających), nie będziemy dłużej mogli przetwarzać Twoich danych osobowych;
  7. do wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli uznasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem. W Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (szczegóły dostępne tutaj https://uodo.gov.pl/pl)

  Pewne prawa podlegają ograniczeniom, a ich dostępność może zależeć od podstawy prawnej, na której przetwarzamy Twoje dane osobowe (zobacz pkt 2. powyżej).

  Jeżeli zechcesz skorzystać ze swoich praw wskazanych powyżej, możesz skontaktować się z nami w następujący sposób:

  Jeżeli jesteś rezydentem w Polsce, możesz skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres dataprivacy.pl@syngenta.com lub listownie na adres Syngenty podany na wstępie niniejszych Zasad Ochrony Prywatności.

  Odpowiemy na Twoje należycie sformułowane żądanie możliwie najszybciej po jego zweryfikowaniu.

 5. Jak usunąć Konto? Jak długo Syngenta przechowuje Twoje dane osobowe?

  Z zastrzeżeniem poniższych postanowień zamierzamy przechowywać Twoje dane osobowe, dopóki będziesz mieć Konto. Syngenta usunie Twoje Konto, jeżeli Produkty nie będą używane przez trzydzieści sześć miesięcy, chyba że prawo nakazuje dłuższy okres przechowywania danych.

  Pamiętaj, że usunięcie Produktów z Twojego urządzenia nie powoduje usunięcia Konta. Twoje Konto pozostanie aktywne, chyba że pocztą elektroniczną prześlesz wniosek o jego usunięcie na adres support@cropwise.com. Z zastrzeżeniem poniższych postanowień usunięcie Twojego Konta doprowadzi również do usunięcia Twoich danych osobowych. Jednak po usunięciu Twojego konta możemy zachować dane niebędące danymi osobowymi.

 6. Pytania, wątpliwości i reklamacje dotyczące naszych praktyk w zakresie ochrony prywatności.

  W razie pytań możesz skontaktować się z naszym Specjalistą ds. Ochrony Danych Osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres dataprivacy.pl@syngenta.com lub listownie na adres Syngenty podany na wstępie niniejszych Zasad Ochrony Prywatności. Masz również prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego. W Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (szczegóły dostępne tutaj https://uodo.gov.pl/pl).